TOIMINTASUUNNITELMA 2017

YLEISTÄ

Jalkapallon kohdalla pyrimme ylläpitämään junioritoimintaa. Miehet ja naiset jatkavat pelaamista enti-seen tapaan. Matalan kynnyksen sulkapallon kohtalo on vaakalaudalla vetäjäpulan vuoksi etenkin junio-reiden kohdalla. Toiminta pyritään kuitenkin turvaamaan, jotta seura pystyy osaltaan vaikuttamaan vähä-varaisten ja maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten liikunnan. Mikäli toiminta seurassa päättyy, pyr-kii seura aktiivisesti löytämään lapsille ja nuorille uusia harrastusmahdollisuuksia joko omasta seurasta tai muista lähialueen seuroista. Saman toimintaperiaatteen mukaan toimimme, mikäli lapsi tai nuori päättä itse lopettaa harrastamisen.

Lajitoimintaa jatketaan jalka-, lento- ja sulkapallossa sekä kunto- ja perheliikunnassa. Junioritoimintaa pyritään jatkamaan jalkapallossa ja sulkapallossa. Jalkapallossa juniorijoukkue osallistuu Palloliiton Uu-denmaan piirin piirisarjaan sekä esim. Karuselli-turnauksiin. Naisten Barcattaret-joukkue osallistuu har-rastesarjaan sekä mahdollisesti eri turnauksiin. Miesten joukkue pelaa kuutosessa. Ikämiesjoukkue pelaa turnauksissa. Joukkueita osallistuu myös piirin Futsal-sarjaan, Pertunmaa-turnaukseen ja mahdollisesti Suomen Cupiin ja Uusimaacupiin.

Lentopallossa osallistutaan eri turnauksiin ja harjoitellaan läpi vuoden. Lentopallojaosto on aktiivisesti mukana TUL:n aluesarjassa, mikäli toiminta käynnistyy.

Sulkapallossa koulujen salivuorot osoitetaan edelleen matalan kynnyksen ryhmille ja aikuisharrastajat turvautuvat kaupallisten vuorojen käyttöön. Juniorit ja matalan kynnyksen harrasteryhmät pelaavat Finno skolalla.

Kuntoliikunnassa päätapahtuma on kevään Keskuspuisto-Olari -kierros. Järjestämiseen osallistuu mahdol-lisesti myös Espoon Akilles. Mukana jo neljättätoista kertaa puolimaraton sekä miehille että naisille. Tal-kooväkeä tapahtumaan tarvitaan lisää. Tapahtumaa valmistelee oma työryhmä. Kuntoliikunnan tavoittee-na on tarjota monipuolista liikuntaa ja muuta toimintaa niin lapsille kuin aikuisillekin. Veteraanitoimintaa järjestetään Sammalkalliotie 5:ssä Henrikki Suomisen johdolla.

Hallituksen apuna ja alaisuudessa toimivat jalkapallo-, lento- ja sulkapallo- sekä kuntoliikuntajaostot. Osalla jaostoista on omat toimintasuunnitelmat (liitteet). Jaostot ja joukkueet määrittelevät jäsenille jouk-kue- ja harjoitusryhmäkohtaiset sali- ja kenttämaksut, siten että niillä katetaan pääosa harjoitus- ja kilpai-lutoiminnan kuluista.

KOULUTUSTOIMINTA

TUL:n piirin seurakoulutukseen omana tai yhdessä Espoon muiden TUL seurojen kanssa. Erityisryhmien liikunnan järjestämisen edellyttämään koulutukseen osallistutaan. Juniorivalmentajakoulutukseen osallis-tumista aktivoidaan sekä jalkapallon että sulkapallon osalta. Erotuomarikoulutukseen pyritään saamaan osallistujia. Osallistutaan TUL:n seurapäiville ja TUL:n Aprilliristeilyyn. Myös SPL:n ja Espoon kaupun-gin koulutuksiin sekä järjestyksenvalvojakurssille yritetään saada osallistujia.

TIEDOTUSTOIMINTA

Seuran omia kotisivuja hyödynnetään entistä paremmin palvelemaan sisäistä ja ulkoista tiedotusta ja markkinointia. Jäsenkirje toimitetaan kaksi kertaa vuodessa sähköisesti ja lisäksi tehdään tapahtumakoh-taisia tiedotteita. Keskuspuisto-Olari -kierroksen tiedotus hoidetaan pääosin ilmaisten kanavien kautta. Jaostot ja joukkueet vastaavat tiedotuksestaan. Seuran kokouksista ilmoitetaan sääntöjen ja vuosikokous-päätösten mukaisesti.

VARAINHANKINTA

Varainhankinnan painopiste on jäsenmaksut. Myös osallistumismaksuilla kerätään varoja. Tuottoja hae-taan myös sponsoreilta. Sali- ja kenttävuokrien kattamiseksi peritään jäseniltä sali- ja kenttämaksuja. Juh-latavuotta varten budjetoidaan 300 € juhlamenoja varten. 200 € varataan budjetista TUL:n Suur-Helsingin piirin historiikkia varten.

JUHLAVUOSI

Vuosi 2017 on Olarin Tarmon 40-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuosi huomioidaan tapahtumia ja toimintaa suunniteltaessa. Juhlavuoden huipentumaksi järjestetään 40-vuotisjuhla. Juhlavuoden aikana päivitetään seuran historiikki.